kobietawbiznesie.pl

Blog tematyczny o zakupach, finansach, biznesie, marketingu oraz pracy.

Praca

Urlop macierzyński – ile jest płatny?

Urlop macierzyński – ile jest płatny?

Urlop macierzyński to prawo przysługujące matkom, ojcom i innym członkom najbliższej rodziny pracowników w Polsce. Wartość zasiłku macierzyńskiego zależy od różnych czynników, takich jak liczba dzieci urodzonych jednocześnie, wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, czy sytuacja matki dziecka (na przykład śmierć lub niezdolność do samodzielnej egzystencji).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku skorzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński wynosi 81,5 % podstawy wymiaru zasiłku.

Jednakże, aby skorzystać z tej „uśrednionej” wysokości zasiłku, pracownica musi złożyć odpowiedni wniosek nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, oraz urlopu rodzicielskiego.

Podsumowanie

Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński są ważnymi prawami pracowniczymi w Polsce, zapewniającymi wsparcie finansowe i czas na opiekę nad noworodkiem. Wysokość zasiłku macierzyńskiego i wymiar urlopu macierzyńskiego zależą od wielu czynników, takich jak liczba urodzonych dzieci czy sytuacja matki. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli świadomi swoich praw i obowiązków związanych z urlopem macierzyńskim.

Udostępnij

O autorze

Witaj na naszym blogu poświęconemu biznesowi i rozwojowi! Jesteśmy przyjaciółkami, które specjalizują się w marketingu internetowym, biznesie, inwestycjach i pracy. Nie zabraknie tutaj także swobodnych artykułów o zakupach! Zostań z nami na dłużej i rozwijaj swoją karierę!