kobietawbiznesie.pl

Blog tematyczny o zakupach, finansach, biznesie, marketingu oraz pracy.

Biznes

Spółka akcyjna – co to jest?

Spółka akcyjna – co to jest?

W świecie biznesu pojawia się wiele terminów, które mogą wydawać się skomplikowane dla tych, którzy nie są obeznani z tą dziedziną. Jednym z nich jest spółka akcyjna – termin, który często pojawia się w kontekście korporacji oraz szeroko pojętej ekonomii. Do czego jednak nawiązuje? Czym jest spółka akcyjna?

Zobacz także: Spółka cywilna – co to? Wyjaśniamy!

Czym charakteryzuje się spółka akcyjna?

Spółka akcyjna, nazywana także SA, to podmiot prawny, który może być utworzony przez jedną lub więcej osób. Cechą charakterystyczną spółki akcyjnej jest podzielenie jej kapitału na równoległe części, zwane akcjami. Tym samym akcjonariusze nie biorą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a ich ryzyko ogranicza się do wartości ich udziałów.

Należy podkreślić, że spółka akcyjna jest osobą prawną, co oznacza, że ma zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w obrębie obrotu prawnego. Jest to istotny aspekt, który charakteryzuje strukturę funkcjonowania spółki akcyjnej.

Proces tworzenia spółki akcyjnej

Tworzenie spółki akcyjnej jest procesem, który wymaga spełnienia określonych wymogów. Przebiega on zazwyczaj w kilku etapach:

  1. Najpierw trzeba sporządzić umowę spółki, która musi mieć formę aktu notarialnego.
  2. Umowa spółki powinna następnie być zgłoszona do odpowiedniego rejestru sądowego.
  3. Kolejnym krokiem jest ustalenie zarządu spółki, który będzie reprezentował ją na zewnątrz.
  4. Trzeba też zgłosić spółkę do odpowiednich urzędów, w tym Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wszystko to współgra z odpowiednimi przepisami prawa, które regulują działalność spółek akcyjnych. Tworzenie spółki akcyjnej jest więc procesem bardzo skomplikowanym i wymagającym pełnej uwagi.

Zasady funkcjonowania spółki akcyjnej

Spółka akcyjna funkcjonuje w ramach określonych zasad. Po pierwsze, spółka ma własne organy, takie jak zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie.

Zarząd odpowiada za codzienną pracę spółki, w tym podejmowanie decyzji biznesowych i reprezentowanie spółki na zewnątrz. Rada nadzorcza pełni funkcje kontrolne, monitorując pracę zarządu i dbając o interesy akcjonariuszy. Walne zgromadzenie to zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego podejmowane są najważniejsze decyzje, takie jak wybór członków zarządu czy podział zysków.

Zalety i wady spółki akcyjnej

Podobnie jak każda forma prowadzenia działalności gospodarczej, spółka akcyjna ma swoje plusy i minusy.

Jej zalety to przede wszystkim:

  • Brak osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
  • Możliwość gromadzenia dużego kapitału przez emisję akcji
  • Atrakcyjność dla inwestorów, którzy mogą zakupić akcje spółki i czerpać z tego korzyści

Natomiast wady spółki akcyjnej to, między innymi:

  • Skomplikowany proces tworzenia spółki
  • Brak kontroli akcjonariuszy nad zarządzaniem spółką (zarządzają nią wybrane przez akcjonariuszy osoby)
  • Koszty utrzymania spółki, takie jak opłaty notarialne, opłaty sądowe, koszty audytu, itp.

Mimo to, spółka akcyjna nadal jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w dużej skali, kiedy to możliwość gromadzenia dużego kapitału staje się niezwykle ważna.

Sprawdź także: Spółka partnerska – co to i na czym polega?

Udostępnij

O autorze

Witaj na naszym blogu poświęconemu biznesowi i rozwojowi! Jesteśmy przyjaciółkami, które specjalizują się w marketingu internetowym, biznesie, inwestycjach i pracy. Nie zabraknie tutaj także swobodnych artykułów o zakupach! Zostań z nami na dłużej i rozwijaj swoją karierę!